Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2020 12:08

Karta zamówienia #17/2020
Město Bruntál - Nákup notebooků 2020

Informacje

ID zamówienia
8294
Nazwa zamówienia
Město Bruntál - Nákup notebooků 2020
Numer zamówienia
17/2020
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
456 000,00 Kč
Główny CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Nákup notebooků 2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pořízení 25ks Notebooků I. a 2ks Notebooků II. specifikovaných v Příloze č. 5 ZD – Technická specifikace. Předmět veřejné zakázky bude využit pro kancelářský provoz a práci zastupitelů.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
19.08.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Bruntál
Adres
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty