Status: Anulowana

Czas serwera: 01.08.2021 21:25

Karta zamówienia #1/2020
Fotoaparát

Informacje

ID zamówienia
8298
Nazwa zamówienia
Fotoaparát
Numer zamówienia
1/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
38651600-9 - Kamery cyfrowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Jedná sa o dodanie tela fotoaparátu a objektív.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2020 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.08.2020 12:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Kysucké Nové Mesto
Adres
Námestie slobody 94
Kysucké Nové Mesto
02401, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Dominik Šteiniger
dominik.steiniger@kysuckenovemesto.sk
+421 911885688

Dokumenty