Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2020 14:06

Karta zamówienia #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Informacje

ID zamówienia
8300
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
Numer zamówienia
ID 1328
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 165/2020 - 04.08.2020 zn. 29913 WNP
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
92 300,00 EUR
Główny CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Uzupełniające CPV
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky v aule a šatniach s perspektívou minimalizovania odberu tepla od doterajšieho zdroja s použitím tepelného čerpadla v nadväznosti na vyhlášku ZO MZ SR-Hygienické požiadavky na pracovné prostredie v znení neskorších predpisov. Požiadavka na rekonštrukciu vzduchotechniky pozostáva z nedostatočného výkonu tepla pre priestory auly a šatní. Obhliadkou bolo zistené, že v strojovni vzduchotechniky je nainštalovaná jednotka vzt, ktorá už nespĺňa možnosť rekonštrukcie, nakoľko daný typ sa už nevyrába a nie sú k dispozícií ani náhradné súčiastky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.08.2020 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gymnázium Andreja Kmeťa
Adres
Kolpašská 1738/9
Banská Štiavnica
96901, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/369

Dokumenty