Status: Zakończona

Czas serwera: 01.08.2021 23:01

Karta zamówienia #.
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“

Informacje

ID zamówienia
8301
Nazwa zamówienia
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“
Numer zamówienia
.
Numer ogłoszenia BZP
.
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 063 756,00 Kč
Główny CPV
45215200-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu. Stavba se nachází na p.p.č. 317, 319, v k.ú. Vejprty. Budou provedeny vnitřní bourací práce vč. demontáž zařizovacích předmětů, dveřních křídel, oken a část zděných příček. V rámci zemních prací bude provedeno obnažení základového zdiva objektu, dále bude objekt podříznut pro zamezení vzlínání vlhkosti po obvodových stěnách. Bude provedeno zateplení základového zdiva. V rámci vodorovných konstrukcí bude provedeno rekonstrukce podlah. Stěny budou opatřeny vnitřní omítkou a vymalovány. Stropní podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek. Zateplení obvodového zdiva čedičovou vlnou, budou použity desky s kolmým vláknem v tl. 140 mm (U=0,23W/mK) mechanicky kotvené do zdiva (kotvy 5ks/m2) a lepené pomocí paropropustného lepidla na bázi cementu. Na izolační vrstvu bude provedena stěrková vrstva s vloženou sklovláknitou armovací síťovinou. Dále bude proveden penetrační nátěr pod omítky a jako finální vrstva bude aplikována silikonová omítka. Střešní krytina je navržena jako plechová z šablon na nové bednění z prken tl.30mm. Okna budou dřevěná zdvojená s izolačními trojskly. Některá okna budou atypická, restaurovaná – viz výpis prvků.
Dveře budou dřevěné, s bezpečnostním kováním. Vnitřní dveře budou z MDF desek s cylindrickou vložkou zámkem, v koupelně s válečkovým zámkem, zvenku odjistitelným. Na pozemek je přivedena přípojka elektro. V domě budou elektrické rozvody k jednotlivým spotřebičům a zařízením – umístění zásuvek a svítidel bude podrobně řešeno během stavby. Zdrojem tepla bude plynový kotel. Místnosti budou vytápěny teplovodními deskovými nebo trubkovými otopnými tělesy. Budou využita původní tělesa. Nově bude instalován výtah pro přepravu osob s omezenou možností pohybu. Výtah bude umístěn v prostorech vestavku, které původně sloužily jako sociální zařízení. Vestavek je v severní části objektu. Stropy vestavku budou vybourány.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
25.08.2020 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.08.2020 09:01:37
Ważność ofert
24.12.2020

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Adres
Přísečnická 456/6
Vejprty
43191, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Pavel Zteiskar
zteiskar@ab-akcima.cz
+420 777203966
Link do profilu zamawiającego
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/46789863

Dokumenty