Status: Anulowana

Czas serwera: 28.01.2021 03:58

Karta zamówienia #11650/2020-001
Dodanie interiérového vybavenia - Výzva č. 1

Szczegóły wiadomości #88715

Data i czas doręczenia
03.09.2020 13:10:48
Od
Banskobystrický samosprávny kraj
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2, Informácia o zmene súťažných podkladov č. 2, Informácia o predĺžení lehôt č. 1

Dobrý deň,

v prílohe tejto správy poskytujeme všetkým známym záujemcom odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Zároveň informujeme o zmene súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje aj na zmenu lehôt, ktoré sa menia nasledovne:
Lehota na predkladanie ponúk je do 10.09.2020 do 09:00 hod.
Dátum otvárania ponúk je 10.09.2020 o 10:00 hod.

S pozdravom,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa