Status: Trwająca

Czas serwera: 27.09.2020 09:29

Karta zamówienia #32715 - MST
Technologické zariadenia – inovácia výrobného procesu.

Informacje

ID zamówienia
8844
Nazwa zamówienia
Technologické zariadenia – inovácia výrobného procesu.
Numer zamówienia
32715 - MST
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 195/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 180-434005
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
197 564,46 EUR
Główny CPV
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie tovaru/technologického zariadenia: elektroerozívná rezačka, CNC obrábacie sústružnícke centrum, brúska na plocho.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.10.2020 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
FONAS, s.r.o.
Adres
Tehelná 1855/24
Partizánske
95803, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. SIlvia Bacigál Štarková, LL.M.
starkova@aegroup.sk
+421 905111585
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20518

Dokumenty

Elektroerozívna rezačka

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
108 633,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

CNC obrábacie sústružnícke centrum

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
52 711,13 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Brúska na plocho

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
36 220,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy