Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 22:33

Karta DSZ #VZ 124/2020
Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků

Informacje

ID zamówienia
8851
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků
Numer zamówienia
VZ 124/2020
Numer ogłoszenia BZP
Z2020-033359
Numer ogłoszenia EU
2020/S 187-449427
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 040 000 000,00 Kč
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Nákup léčivých přípravků včetně dopravy na určená místa v Moravskoslezském kraji

Specyfikacja warunków zamówienia

Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“). DNS bude zaveden na období 4 let. Centrální zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených intervalech odvislých zejména od potřeb pověřujících zadavatelů.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
26.10.2020 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí v zavedeném DNS
05.11.2024 10:40:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Moravskoslezský kraj
Adres
28. Října 117
Ostrava
702 18, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Radmila Müllerová
radmila.mullerova@msk.cz
+420 595622711
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/70890692

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.