Status: Trwająca

Czas serwera: 27.09.2020 09:21

Karta zamówienia #ZPN.270.2.2020
„Budowa budynku kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Stolarzowice i Górniki – Etap II roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu”

Informacje

ID zamówienia
8858
Nazwa zamówienia
„Budowa budynku kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Stolarzowice i Górniki – Etap II roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu”
Numer zamówienia
ZPN.270.2.2020
Numer ogłoszenia BZP
585664-N-2020
Rodzaj procedury
Próg zamówień powyżej 30 000 €
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
167 420,81 PLN
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45314310-7 - Układanie kabli
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamówienia znajduje się na stronie bip zamawiającego adres http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Wszystkie niezbędne informacje projekty, przedmiary znajdują się na stronie internetowej zamawiającego adres http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek

Terminy

Termin składania ofert
01.10.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Brynek
Adres
Grabowa 3
Tworóg
42-690, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Wanda Kogut
wanda.kogut@katowice.lasy.gov.pl
+48 322857463
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek

Dokumenty