Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:42

Karta zamówienia #AOMVAS-2-45/2020
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov

Informacje

ID zamówienia
8965
Nazwa zamówienia
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
Numer zamówienia
AOMVAS-2-45/2020
Numer ogłoszenia BZP
202/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
23 000,00 EUR
Główny CPV
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Uzupełniające CPV
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie zberu, odvozu a ekologickej likvidácie nebezpečných a ostatných odpadov a výkup niektorých druhov odpadov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.10.2020 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Adres
Sklabinská 20
Bratislava
831 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubomír Války
lubomir.valky@aomvsr.sk
+421 911748271

Dokumenty