Status: Trwająca

Czas serwera: 29.02.2020 11:32

Karta DSZ #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Szczegóły wiadomości #6668

Data i czas doręczenia
25.09.2018 16:40:31
Od
Banskobystrický samosprávny kraj
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Vážený záujemca,

v prílohe tejto správy Vám zasielame Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, ktorá bola dňa 23.09.2018 doručená verejnému obstarávateľovi.

S pozdravom

Mgr. Martin Daniš

v z. Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa