Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 19:36

Karta zamówienia #07/2020_Alta Via
Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy_nová

Informacje

ID zamówienia
9074
Nazwa zamówienia
Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy_nová
Numer zamówienia
07/2020_Alta Via
Numer ogłoszenia BZP
34821 - MST Vestník č. 212/2020 - 12.10.2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 197-474661
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
235 533,34 EUR
Główny CPV
42611000-2 - Obrabiarki specjalnego zastosowania
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do dvoch častí:

Časť 1: Bezhriadeľová (bezupínacia) lúpacia linka na dýhu.

Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2020 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
12.11.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ALTA VIA, s. r.o.
Adres
Dubová 3966/47
Bardejov
08501, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18936

Dokumenty

Časť 1: Dodávka bezhriadeľovej ( bezupínaciej ) lúpacej linky na dýhu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
195 366,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42611000-2 - Obrabiarki specjalnego zastosowania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
40 166,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42611000-2 - Obrabiarki specjalnego zastosowania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy