Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2021 00:48

Karta zamówienia #AOMVAS-2-58/2020
Skenery s príslušenstvom

Informacje

ID zamówienia
9258
Nazwa zamówienia
Skenery s príslušenstvom
Numer zamówienia
AOMVAS-2-58/2020
Numer ogłoszenia BZP
219/2020
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
103 000,00 EUR
Główny CPV
30216110-0 - Skanery komputerowe
Uzupełniające CPV
30124500-9 - Akcesoria do skanerów
48318000-0 - Pakiety oprogramowania do skanowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup špeciálnych skenerov na skenovanie dokumentov

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.11.2020 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Adres
Sklabinská 20
Bratislava
831 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubomír Války
lubomir.valky@aomvsr.sk
+421 911748271

Dokumenty