Status: Trwająca

Czas serwera: 27.10.2020 02:22

Karta zamówienia #R1-9/208/2020
Externá kontrola kvality

Informacje

ID zamówienia
9268
Nazwa zamówienia
Externá kontrola kvality
Numer zamówienia
R1-9/208/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
72225000-8 - Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu
Uzupełniające CPV
79212110-7 - Usługi oceny zarządzania firmami
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonávanie externej kontroly (hodnotenia) kvality laboratórií, v súlade s požiadavkami normy ISO 17043, s určením pre zdravotnícke laboratória verejného obstarávateľa (celkom 9 laboratórií) akreditovaným dodávateľom, v minimálnom rozsahu podľa Zoznamu požadovaných programov EHK s tým, že každé laboratórium verejného obstarávateľa si pred začatím roka samo vyberie a objedná pre rok 2021 len programy, ktoré uzná za potrebné.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2020 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
23.10.2020 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty