Status: Trwająca

Czas serwera: 27.10.2020 02:10

Karta zamówienia #42/20
Dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s.

Informacje

ID zamówienia
9278
Nazwa zamówienia
Dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s.
Numer zamówienia
42/20
Rodzaj procedury
Sektorová podlimitní zakázka
Tryb zamówienia publicznego
Sektorová podlimitní zakázka
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s. dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
03.11.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty