Status: Anulowana

Czas serwera: 03.08.2021 19:37

Karta zamówienia #1/2020-028
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Szczegóły wiadomości #98276

Data i czas doręczenia
11.11.2020 17:43:04
Od
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
oznámenie o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ zverejnil v sekcii Dokumenty oznámenie o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk.

S pozdravom

verejný obstarávateľ