Status: Anulowana

Czas serwera: 03.08.2021 19:19

Karta zamówienia #1/2020-028
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
9285
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategoria DSZ
4 Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie
Numer zamówienia
1/2020-028
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
764 000,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a so zakrytým výdychovým ventilom – obojstranná filtrácia. Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Respirátory individuálne balené po 1 ks.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.10.2020 10:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Inne kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty