Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2021 01:57

Karta zamówienia #AOMVAS-2-54/2020
Akumulátory

Informacje

ID zamówienia
9308
Nazwa zamówienia
Akumulátory
Numer zamówienia
AOMVAS-2-54/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 207-502140
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
243 000,00 EUR
Główny CPV
31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov ako zdroj elektrickej energie u motorových vozidiel verejného obstarávateľa

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.11.2020 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Adres
Sklabinská 20
Bratislava
831 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubomír Války
lubomir.valky@aomvsr.sk
+421 911748271

Dokumenty