Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 08:54

Karta zamówienia #VnPP D.Dolina kostol 11/2020
Zóna M1 – Centrum Nové Koliesko; SAKRÁLNY OBJEKT Demänovská Dolina

Informacje

ID zamówienia
9608
Nazwa zamówienia
Zóna M1 – Centrum Nové Koliesko; SAKRÁLNY OBJEKT Demänovská Dolina
Numer zamówienia
VnPP D.Dolina kostol 11/2020
Numer ogłoszenia BZP
42901 - WYP Vestník č. 242/2020 - 13.11.2020
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
468 382,07 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane / IA01-9 - Projekt i budowa
Uzupełniające CPV
45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów / IA01-9 - Projekt i budowa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom projektového riešenia je výstavba sakrálneho objektu v obci Demänovská Dolina.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2020 11:45:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
10.12.2020 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Demänovská Dolina
Adres
Demänovská Dolina 258
Demänovská Dolina
03101, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Vladimír Margetaj
inpropoprad3@gmail.com
+421 903785720

Dokumenty