Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 06:25

Karta zamówienia #2624/2017
Tiesňové hlásky

Informacje

ID zamówienia
97
Nazwa zamówienia
Tiesňové hlásky
Numer zamówienia
2624/2017
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
40 000,00 EUR
Główny CPV
31731000-9 - Artykuły elektrotechniczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodanie a inštalácia komunikačno-bezpečnostného systému pozostávajúceho z:
- 7 ks tiesňových hlások (help pointov) - 6 ks samostatne stojacich (stĺpy tiesňového volania) a jednej nástennej hlásky. Tiesňové hlásky musia byť v prevedení antivandal určené do vonkajšieho prostredia (IP 65) s optickou signalizáciou a s programovateľnými funkciami podľa požiadaviek projektu
- komunikačného servera s technickými špecifikáciami podľa projektu
- riadiaceho komunikačného pultu s optickou a akustickou signalizáciou a s programovateľnými funkciami podľa požiadaviek projektu

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Predloženie ponuky
30.06.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty