Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2020 10:31

Karta zamówienia #18/HK/2020
Poistenie budovy

Informacje

ID zamówienia
9755
Nazwa zamówienia
Poistenie budovy
Numer zamówienia
18/HK/2020
Rodzaj procedury
Zákazka do 5 000 EUR
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka do 5 000 EUR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 960,00 EUR
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Poistenie budovy: bližšie špecifikované vo výzve na predloženie ponúk - príloha č.1 opis predmetu zákazky

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adres
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Dokumenty