Status: Trwająca

Czas serwera: 25.09.2023 15:38

Karta zamówienia #1/2020/VO
OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Informacje

ID zamówienia
9762
Nazwa zamówienia
OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Numer zamówienia
1/2020/VO
Numer ogłoszenia BZP
43795 - MST
Numer ogłoszenia EU
2020/S 230-566359
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 473 206,78 EUR
Główny CPV
34100000-8 - Pojazdy silnikowe
Uzupełniające CPV
50111000-6 - Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, keďže to nie je hospodárne a ani efektívne a z vecného, časového a funkčného hľadiska je výhodnejšie zákazku realizovať ako jeden funkčný celok.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel (max. 80 ks) (prenájom vozidiel) so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2020 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
21.12.2020 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. PhD. Matej Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Dokumenty