Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2020 09:11

Karta zamówienia #09049/2020/ODDVO
Bezkontaktné prechodové teplomery

Informacje

ID zamówienia
9763
Nazwa zamówienia
Bezkontaktné prechodové teplomery
Numer zamówienia
09049/2020/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 560,00 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka bezkontaktných prechodových teplomerov v celkovom počte 46 ks. Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky Výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2020 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.11.2020 08:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty