Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2020 09:15

Karta zamówienia #6329/2020/1191
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Zákamenné, časť B (s dopravou) – výzva č.2

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
9767
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Zákamenné, časť B (s dopravou) – výzva č.2
Numer zamówienia
6329/2020/1191
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 550,00 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre OZ Námestovo - Lesná správa Zákamenné

P.č. Materiál / frakcia ... Množstvo (tona)
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/32 ... 100 t
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/63 ...200 t
3. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 63/125 ...200 t

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.12.2020 09:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Adres
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty