Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2021 10:51

Karta zamówienia #GR/00071/2018
Tlačové a grafické služby

Informacje

ID zamówienia
999
Nazwa zamówienia
Tlačové a grafické služby
Numer zamówienia
GR/00071/2018
Numer ogłoszenia BZP
13080 - MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 179-405879
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 090 338,49 EUR
Główny CPV
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
Uzupełniające CPV
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze
79821100-6 - Usługi korektorskie
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú tlačové a grafické služby, ktoré budú zahŕňať poskytnutie služieb grafického spracovania, jazykových korektúr a tlače a dodania najmä nasledovných materiálov:
a)informačných listov,
b)letákov, plagátov a skladačiek,
c)brožúr a newsletterov,
d)praktických príručiek, koncepčných dokumentov, zborníkov, manuálov, metodických materiálov a iných publikácií, a iných publikácií, elektronických publikácií a tlačovín.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a D. súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská agentúra životného prostredia
Adres
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
lucia.cencerova@tatratender.sk
+421 905992080
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Dokumenty