Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:32

Tender card #16/2017/StP
Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1

Information

ID of tender
100
Name of content of tender
Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1
Tender ref. no.
16/2017/StP
Public tender journal ref. no.
117/2017 pod číslom 08267-WYP dňa 14. 6. 2017.
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
316 604.36 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work / IA13-5 - Reconstruction
CPVs
45321000-3 - Thermal insulation work
45261410-1 - Roof insulation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

2.1. Predmetom zákazky so skráteným názvom pre verejné obstarávanie:
„Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1 “
Sú stavebné práce výsledkom ktorých bude zvýšenie kapacity materskej školy v meste Sečovce umiestnenej lokalite rómskej osady ako nadstavba pozostávajúca z dvoch tried s príslušenstvom a energeticky využiteľného technického riešenia, v súlade s trendom energetickej triedy A+. Rozsah stavby a podmienky riešenia, zariadenia sú určené požiadavkami (možnosťami) investora podľa vypracovanej projektovej dokumentácie – stavebno-technického riešenia stavby projekčnou inštitúciou: A.P.H. Atelier, s.r.o., Kutuzova 13, Prešov, Ing. arch. P. Hajtaš a jej charakter, zodpovedá legislatívnym predpisom a miestnym podmienkam. Vybudovaním nadstavby k pôvodnej MŠ sa dosiahne rozšírenie podlahovej plochy budovy o 343 m2.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Other part / Criteria part)
12.07.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Sečovce
Address
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
Sečovce
078 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Documents