Status: Completed INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:39

Tender card #S/20522/RVO/2017
Rozbor biologického materiálu

Information

ID of tender
281
Name of content of tender
Rozbor biologického materiálu
Tender ref. no.
S/20522/RVO/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
14 766.00 EUR
Main CPV
85148000-8 - Medical analysis services
CPVs
85111810-1 - Blood analysis services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Rozbor biologického materiálu pre účely lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov objednávateľa vykonávaný podľa Tabuľky "Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty" nariadenia č. 226/2005 Z.z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci (ďalej aj ako "nariadenie č. 226/2005 Z.z."). Odber biologického materiálu vykoná verejný obstarávateľ vlastnými kapacitami.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
10.01.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Lenka Kovalíková
lenkakovalikova@vusch.sk
+421 557891665

Documents