Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:13

Tender card #NBS1-000-021-760
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina

Information

ID of tender
366
Name of content of tender
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina
Tender ref. no.
NBS1-000-021-760
Public tender journal ref. no.
3157 - WYP
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
528 400.00 EUR
Main CPV
45212100-7 - Construction work of leisure facilities
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie športovo - relaxačného areálu viacúčelového zariadenia NBS v katastrálnom území Starý Smokovec, Vysoké Tatry v rozsahu vybudovania najmä spevnených a komunikačných plôch, športovísk a oddychových zón.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných požiadaviek, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. „Opis predmetu zákazky“, v časti C. „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ a v prílohách súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
28.03.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Červeníková
lubica.cervenikova@nbs.sk
+421 257871216
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643

Documents