Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.08.2020 19:29

Karta DNS #S11664-2018-OZZ
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu

Informace

ID zakázky
1059
Název zakázky
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu
Číslo spisu VZ
S11664-2018-OZZ
Evidenční číslo zakázky
14325-MUT
Číslo oznámení z TED
2018/S 195-440939
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
4 424 999,00 EUR
Hlavní CPV kód
33194100-7 - Přístroje a nástroje pro infúzi
Doplňující CPV kód
33194110-0 - Infúzní čerpadla
33194000-6 - Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je dodanie infúznej techniky a poskytnutie záručného servisu. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
33194110-0 - Infúzne čerpadlá
33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 10.11.2017 do 24.04.2018 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
12.11.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

Zakázky