Stav: Probíhající

Serverový čas: 21.10.2021 11:04

Karta DNS #DNS_VnT_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Vranovskú nemocnicu, a. s.

Informace

ID zakázky
11551
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Vranovskú nemocnicu, a. s.
Číslo spisu VZ
DNS_VnT_OOPP_COVID_2021
Evidenční číslo zakázky
18170 - MUT
Číslo oznámení z TED
2021/S 069-174858
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
528 799,20 EUR
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
07.05.2021 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
07.05.2021 10:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
30.06.2023 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Vranovská nemocnica, a. s.
Adresa
M. R. Štefánika 187/177 B
Vranov nad Topľou
093 27, Slovenská republika
Administrátor VZ
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19643

Dokumenty