Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2023 12:55

Karta zakázky #12349-MUT-140621
Nákup kameniva frakcie 32-64 mm, pre OZ Čierny Balog, LS Sihla, časť A (bez dopravy)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
11678
Název zakázky
Nákup kameniva frakcie 32-64 mm, pre OZ Čierny Balog, LS Sihla, časť A (bez dopravy)
Číslo spisu VZ
12349-MUT-140621
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 400,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva frakcie 32-64 mm v celkovom množstve 300 ton, pre OZ Čierny Balog, LS Sihla. Dopravu si zabezpečí verejný obstarávateľ na svoje náklady.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Vzdialenosť je potrebné určiť od adresy:
Sihla č. 58, 976 53 Lom nad Rimavicou

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2021 09:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
20.04.2021 09:15:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Adresa
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovenská republika
Administrátor VZ
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484

Dokumenty