Stav: Zrušená

Serverový čas: 05.10.2022 05:11

Karta veřejné zakázky #VZ001/2021
Rámcová dohoda na dodávku elektronického – vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346

Komunikace