Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.06.2023 15:49

Karta veřejné zakázky #VZ001/2021
Rámcová dohoda na dodávku elektronického – vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346

Informace

ID zakázky
11897
Název zakázky
Rámcová dohoda na dodávku elektronického – vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346
Číslo spisu VZ
VZ001/2021
Evidenční číslo zakázky
Z2021-012804
Číslo oznámení z TED
2021/S 075-192911
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je:
dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.05.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.05.2021 10:00:00

Centrální zadavatel

Název organizace
DPOV, a.s.
Adresa
Husova 635/1b
Přerov
751 52, Česká republika
Administrátor VZ
Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.