Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 12:15

Karta veřejné zakázky #VZ 2021-029-PLA-ITS
Rekonstrukce parkoviště a zeleně - část ul. Rooseveltova

Informace

ID zakázky
12443
Název zakázky
Rekonstrukce parkoviště a zeleně - část ul. Rooseveltova
Číslo spisu VZ
VZ 2021-029-PLA-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ 2021-029-PLA-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 391 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

výměna povrchu a revitalizace zeleně na stávajícím parkovišti

Popis předmětu VZ

bude položen nový propustný povrch, osazeny ochranné mříže stromů vegetační úpravy- nový trávník kolem stromů

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.05.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.05.2021 09:05:00
Zadávací lhůta do
29.08.2021

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.