Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.06.2021 05:55

Karta veřejné zakázky #VZ 2021-034-PLA-ITS
Oprava propustku - Přímětice U Rybníka

Informace

ID zakázky
12497
Název zakázky
Oprava propustku - Přímětice U Rybníka
Číslo spisu VZ
VZ 2021-034-PLA-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ 2021-034-PLA-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
841 859,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Stávající propustek bude rozebrán a nahrazen novým objektem

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je oprava stávajícího propustku pod místní komunikací (ul. U Rybníka) v místě křížení s Dobšickým potokem Stávající propustek bude v rámci rekonstrukce rozebrán a nahrazen novým objektem. Konstrukce propustku je navržen z rámových betonových dílců.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.06.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
23.06.2021 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.