Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 18:33

Karta veřejné zakázky #Z21007
Sanace dílny po požáru

Informace

ID zakázky
12605
Název zakázky
Sanace dílny po požáru
Číslo spisu VZ
Z21007
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 160 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem Veřejné zakázky je provedení sanačních prací dle položkového rozpočtu po požáru prostor dílen na středisku společnosti Silnice LK a.s. v Jablonci nad Nisou. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1A Smlouvy a dalšími podklady pro řádné plnění zakázky. Jedná se o fotodokumentaci vybraných částí sanovaných prostor a zařízení-boiler, jámový zvedák, kuchyňská linka, plynové kotle, sahara, sprchový kout, topné žebříky, radiátor, velká rozvodná skříň, VZT vedle dílny, zvedák EVERLIFT, pasport dotčených prostor, souhrn činností sanačních prací, elektro revize NN dotčených prostor a záznam o revizi hydraulického zvedáku

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je provedení sanačních prací dle položkového rozpočtu po požáru prostor dílen na středisku společnosti Silnice LK a.s. v Jablonci nad Nisou.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1A Smlouvy a dalšími podklady pro řádné plnění zakázky. Jedná se o fotodokumentaci vybraných částí sanovaných prostor a zařízení-boiler, jámový zvedák, kuchyňská linka, plynové kotle, sahara, sprchový kout, topné žebříky, radiátor, velká rozvodná skříň, VZT vedle dílny, zvedák EVERLIFT, pasport dotčených prostor, souhrn činností sanačních prací, elektro revize NN dotčených prostor a záznam o revizi hydraulického zvedáku

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.06.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@silnicelk.cz
+420 725691318

Dokumenty