Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.06.2021 06:21

Karta zakázky #08400/2018/ODDVO-028
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24

Informace

ID zakázky
12819
Název zakázky
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24
Číslo spisu VZ
08400/2018/ODDVO-028
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
16 961,00 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Doplňující CPV kód
30213100-6 - Přenosné počítače
30213200-7 - Tablety (PC)
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232100-5 - Tiskárny a kresliče
30237200-1 - Počítačová příslušenství
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky IKT a digitálnej techniky v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky - doprava tovaru na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle týchto SP a ich príloh, najmä prílohy č. 2 SP – Kúpna zmluva. Verejný obstarávateľ požaduje nové, nerozbalené a nerepasované zariadenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Zmluva, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania nadobúda účinnosť deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- zverejnení zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa kupujúceho (Banskobystrický samosprávny kraj),
- doručení Správy zo štandardnej ex-post kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov vyplývajúcich z budúceho plnenia tejto zmluvy.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.06.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Gymnázium Milana Rúfusa
Adresa
Ul. J. Kollára 2
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/399

Dokumenty