Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.05.2020 14:11

Karta DNS #08400/2018/ODDVO
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Informace

ID zakázky
980
Název zakázky
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.
Číslo spisu VZ
08400/2018/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo oznámení z TED
2018/S 225-514197
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
1 500 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Doplňující CPV kód
30210000-4 - Stroje na zpracování dat (technické vybavení)
30211000-1 - Hlavní počítače
30211100-2 - Superpočítače
30211200-3 - Technické vybavení pro hlavní počítače
30211300-4 - Počítačové platformy
30211400-5 - Počítačové konfigurace
30211500-6 - Centrální řídící jednotka a procesory
30212000-8 - Technické vybavení pro minipočítače
30212100-9 - Centrální řídící jednotky pro minipočítače
30213000-5 - Osobní počítače
30213100-6 - Přenosné počítače
30213200-7 - Tablety (PC) / RC04-0 - Komunikační technologie / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30213300-8 - Stolní počítač
30213400-9 - Centrální řídící jednotky pro osobní počítače
30213500-0 - Kapesní počítače / RC04-0 - Komunikační technologie / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30214000-2 - Pracovní stanice
30215000-9 - Mikropočítačové technické vybavení
30215100-0 - Centrální řídící jednotky pro mikropočítače
30216000-6 - Magnetická nebo optická čtecí zařízení
30216100-7 - Optická čtecí zařízení
30216110-0 - Skenery pro počítačové využití
30216120-3 - Optická zařízení pro rozeznávání znaků
30216130-6 - Čtecí zařízení pro čárové kódy
30216200-8 - Čtecí zařízení pro magnetické karty
30216300-9 - Snímače děrných štítků
30220000-7 - Digitální kartografická zařízení
30221000-4 - Digitální katastrální mapy
30230000-0 - Zařízení související s počítači
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 - Počítačové terminály
30231200-9 - Konzoly
30231300-0 - Zobrazovací jednotky
30231310-3 - Ploché monitory
30231320-6 - Dotykové monitory
30232000-4 - Periferní vybavení
30232100-5 - Tiskárny a kresliče
30232110-8 - Laserové tiskárny
30232120-1 - Jehličkové tiskárny
30232130-4 - Barevné grafické tiskárny
30232140-7 - Kresliče
30232150-0 - Inkoustové tiskárny
30232600-0 - Kódovače
30232700-1 - Ústřední řídící jednotky
30233000-1 - Archivovací a čtecí zařízení
30233100-2 - Počítačové paměťové jednotky
30233110-5 - Magnetické kartové paměťové jednotky
30233120-8 - Magnetické páskové paměťové jednotky
30233130-1 - Magnetické diskové paměťové jednotky
30233131-8 - Disketové jednotky
30233132-5 - Diskové jednotky
30233140-4 - Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD)
30233141-1 - Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
30233150-7 - Optické diskové jednotky
30233151-4 - Zařízení pro čtení/vypalování kompaktních disků (CD)
30233152-1 - Zařízení pro čtení/vypalování DVD
30233153-8 - Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD
30233160-0 - Páskové jednotky
30233161-7 - Zařízení pro manipulaci s kazetami
30233170-3 - Karuselové jednotky
30233180-6 - Archivační zařízení flash paměť
30233190-9 - Řídící jednotka diskové paměti
30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card
30233310-7 - Čtecí zařízení na otisky prstů
30233320-0 - Kombinovaná čtecí zařízení pro karty smart card a otisky prstů
30234000-8 - Média pro ukládání dat
30234100-9 - Magnetické disky
30234200-0 - Optické disky
30234300-1 - Kompaktní disky (CD)
30234400-2 - DVD
30234500-3 - Paměťová archivační média
30234600-4 - Flash paměť
30234700-5 - Magnetické pásky
30236000-2 - Různé počítačové vybavení
30236100-3 - Rozšíření paměti
30236110-6 - Paměť RAM
30236111-3 - Dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM)
30236112-0 - Statická paměť s přímým přístupem (SRAM)
30236113-7 - Synchronní dynamická paměť s přímým přístupem (SDRAM)
30236114-4 - Dynamická paměť Rambus s přímým přístupem (RDRAM)
30236115-1 - Synchronní grafická paměť s přímým přístupem (SGRAM)
30236120-9 - Paměť pouze pro čtení (ROM)
30236121-6 - Programovatelná paměť pouze pro čtení (PROM)
30236122-3 - Vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EPROM)
30236123-0 - Elektronicky vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EEPROM)
30236200-4 - Zařízení pro zpracovávání dat
30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30237100-0 - Součásti počítačů
30237110-3 - Síťová rozhraní
30237120-6 - Vstupní kanály počítače
30237121-3 - Sériové infračervené porty
30237130-9 - Počítačové karty
30237131-6 - Elektronické karty
30237132-3 - Rozhraní USB (univerzální sériová sběrnice)
30237133-0 - Adaptéry a rozhraní PCMCIA (Mezinárodní asociace pro paměťové karty osobních počítačů)
30237134-7 - Grafické akcelerátory
30237135-4 - Karty pro síťová rozhraní
30237136-1 - Zvukové karty
30237140-2 - Základní desky
30237200-1 - Počítačová příslušenství
30237210-4 - Ochrana proti vyzařování monitorů
30237220-7 - Podložky pod myš
30237230-0 - Vyrovnávací paměti
30237240-3 - Webová kamera
30237250-6 - Čisticí příslušenství k počítačům
30237251-3 - Čisticí sady k počítačům
30237252-0 - Rozprašovače se stlačeným vzduchem
30237253-7 - Protiprachové kryty počítačového zařízení
30237260-9 - Rameno pro upevnění monitoru na zeď
30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače
30237280-5 - Síťové příslušenství
30237290-8 - Podložky zápěstí ke klávesnici
30237295-3 - Ochranné kryty klávesnice
30237300-2 - Doplňky k počítačům
30237310-5 - Zásobníky pro tiskárny
30237320-8 - Diskety
30237330-1 - Kazety DAT
30237340-4 - Kazety DLT
30237350-7 - Datové kazety
30237360-0 - Kazety LTO
30237370-3 - Záznamové kazety
30237380-6 - CD-ROM
30237400-3 - Příslušenství pro vkládání dat
30237410-6 - Počítačová myš
30237420-9 - Pákové ovladače
30237430-2 - Světelná pera
30237440-5 - Kulové ovládače
30237450-8 - Grafické tablety
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237461-8 - Programovatelné klávesnice
30237470-4 - Zařízení pro slepecké písmo
30237475-9 - Elektrické senzory
30237480-7 - Vstupní jednotky
30238000-6 - Zařízení pro automatizaci knihoven
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 302 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
21.12.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centrální zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty

Zakázky