Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.06.2021 05:57

Karta veřejné zakázky #9339/2021
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy

Informace

ID zakázky
12837
Název zakázky
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy
Číslo spisu VZ
9339/2021
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Doplňující CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
45430000-0 - Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn
45440000-3 - Sklenářské, malířské a natěračské práce
45332400-7 - Instalace a montáž sanitárního zařízení
44115600-5 - Schodové výtahy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben přírodovědy, fyziky, chemie a učeben IT v budově ZŠ J. A. Komenského v Kyjově

Popis předmětu VZ

Modernizace učeben řeší výměnu stávajících podlah za nové, úpravy elektroinstalace a ostatní související práce. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti k učebně IT 1 v podobě instalace schodišťové zdvíhací plošiny pro handicapované osoby. Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky je součástí projektové dokumentace (příloha č. 3 Výzvy), položkového rozpočtu stavby (příloha č. 4 Výzvy) a návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 1 Výzvy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.06.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
23.08.2021

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Dokumenty