Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.08.2021 08:28

Karta veřejné zakázky #SA.270.1.2021
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec

Informace

ID zakázky
12967
Název zakázky
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec
Číslo spisu VZ
SA.270.1.2021
Evidenční číslo zakázky
2021/BZP 00087876/01
Režim veřejné zakázky
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Druh zadávacího řízení
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh veřejné zakázky
Stavební práce, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
45110000-1 - Demolice a zemní práce
45213332-9 - Výstavba kontrolních věží letišť
45223000-6 - Výstavba stavebních konstrukcí
45223500-1 - Železobetonové konstrukce
45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45400000-1 - Práce při dokončování budov
45421100-5 - Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
45442000-7 - Aplikace ochranných nátěrů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Popis předmětu VZ

Specyfikacja na stronie BIP Zamawiającego

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Zamówienie realizowane jest ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Termíny a lhůty

Termin składania ofert
08.07.2021 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
08.07.2021 13:30:00
Nowy Termin składania ofert
08.07.2021 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
08.07.2021 13:30:00

Zadavatel

Název organizace
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Adresa
Leśna 7
Rudziniec
44-160, Polská republika
Administrátor VZ
Angelika Pieczka
angelika.pieczka@katowice.lasy.gov.pl
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rudziniec

Dokumenty