Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.03.2023 15:53

Karta veřejné zakázky #VZ 2021-046-DRZ-ITS
Rekonstrukce veřejného osvětlení I. - III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího

Informace

ID zakázky
13167
Název zakázky
Rekonstrukce veřejného osvětlení I. - III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího
Číslo spisu VZ
VZ 2021-046-DRZ-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ 2021-046-DRZ-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 270 187,31 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Rekonstrukce veřejného osvětlení I. - III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího

Popis předmětu VZ

Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce spočívající v Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení I. – III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího. Práce budou provedeny v rozsahu PD, výkazů výměrem a podmínek stanovených v zadávacím řízení, vyplývajících z návrhu SoD a z podmínek správců sítí technické a dopravní infrastruktur, dotčených orgánů a správce zeleně.
Práce budou probíhat etapovitě tak, aby bylo zachováno parkování kolem chodníků v co největším rozsahu. Chodníky budou předlážděny během letních měsíců nejpozději do konce měsíce srpna. Zhotovitel provede koordinaci vč. součinnosti a umožní výměnu armatur na vodovodním řadu jejím správcem VAS Znojmo. Současně zhotovitel zajistí povolení případných záborů a dopravních omezení. Ty budou vyřízeny jménem zadavatele a zhotovitel nebude hradit žádné poplatky za tato povolení.

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy do 5dnů předáním staveniště. Zakázka bude plně dokončena a předána objednateli v termínu do 30.10.2021. Chodníky budou zhotoveny do 15.09.2021.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.07.2021 09:00:00
Zadávací lhůta do
13.08.2021

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.