Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.01.2022 10:57

Karta zakázky #MAR 6/2021-001
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1

Komunikace