Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.06.2023 16:49

Karta zakázky #MAR 6/2021-001
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1

Informace

ID zakázky
13440
Název zakázky
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1
Číslo spisu VZ
MAR 6/2021-001
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 500,00 EUR
Hlavní CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
Doplňující CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71320000-7 - Technické projektování
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71330000-0 - Různé technické služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava, ktorý rieši:
- Umelecko-remeselné čistenie mramorových obkladov
- Reštaurátorské očistenie bronzových sôch
- Aplikáciu antigrafity povrchovej úpravy
- Náklady na opravu, údržbu a rekonštrukciu pamätníka
Súčasťou projektu je technická správa, ktorá musí obsahovať:
- Popis čistiacich materiálov používaných na čistenie sôch, mramorových obkladov a antigrafitových náterov, včetne ich množstva
- Popis pracovných postupov
- Popis údržby pamätníka po rekonštrukcii

Projekt musí byť schválený KPÚ. Rozsah: 30 človekohodín v I. kategórií, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby.
Doba spracovania projektu vrátane vyjadrenia KPÚ by mali byť 2 týždne.
Požadujú sa nasledujúce doklady o odbornej spôsobilosti: vykonávanie reštaurátorských prác na bronzových sochách a kamenárske práce na NKP, požadujú sa predložiť v rámci súčinnosti pred vystavením objednávky úspešnému uchádzačovi

Všeobecne: Súsošie troch bronzových postáv – partizána a dvoch žien. rozmery: výška – žena vpravo: 340 cm, výška – partizán: 483 cm, výška – žena vľavo: 357 cm.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
23.07.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty