Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.08.2022 05:38

Karta veřejné zakázky #27/7/OPE/AMR/NCZI
Využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR

Informace

ID zakázky
13573
Název zakázky
Využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR
Číslo spisu VZ
27/7/OPE/AMR/NCZI
Evidenční číslo zakázky
38216 - MUS Vestník č. 178/2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 146-387724
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 886 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
72212100-0 - Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
Doplňující CPV kód
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
48170000-0 - Balík programů pro dosažení souladu
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
48211000-0 - Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem
48614000-5 - Systémy k pořizování dat
48810000-9 - Informační systémy
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
72212180-4 - Vývoj programového vybavení pro zdravotnictví
72267100-0 - Údržba programového vybavení pro informační technologie
72261000-2 - Podpora programového vybavení
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný́ obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je plnenie navzájom prepojených a technicky neoddeliteľných súčastí informačného systému a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Informačný systém je prevádzkovaný́ a udržiavaný́ ako jeden celok. Technicky a funkčne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo nefunkčnosť systému súčastí, zvýšené finančné nároky a ohrozovalo samotné fungovanie informačného systému.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.
Dodávka SW riešenia, vytvorenie a dodanie informačného systému "IS AMR", ktorý bude pozostávať z portálu, ktorý bude vypublikovaný ako subportál Národného portálu zdravia, rozhraní (API) pre komunikáciu so zainteresovanými a integrujúcimi sa IS, automatického systému včasného varovania (notifikácia nákazy), ako aj ďalších komponentov a riešení potrebných pre správu, reporting, monitoring a zabezpečenie výkonnosti systému.

Primárnym cieľom projektu je vytvoriť nové procesy podporené kvalitnými a aktuálnymi údajmi, ktoré budú viesť k optimalizácií liečebných a epidemiologických postupov. Optimalizácia liečebných a epidemiologických postupov bude mať dopad na efektívne predpisovanie antiinfekčnej liečby.
Predmetom projektu je:
• implementovať dané procesy v plnej miere
• vybudovať technické riešenie pre implementáciu procesov, vrátane vybudovania dátového riešenia
• navrhnúť (ako je uvedené v aktuálnom stave legislatívnych noriem) potrebné legislatívne úpravy
• realizovať zmenu legislatívy
vybudovať technologickú architektúru, všetky potrebné nástroje pre plnú realizáciu predmetných procesov, potrebné registre, analytickú a BI vrstvu

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
30.09.2021 13:00:00
Plánované otevírání žádostí
30.09.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Róbert Danko
robert.danko@nczisk.sk
+421 257269713

Dokumenty