Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.09.2021 17:46

Karta zakázky #11650/2020-008
Dodanie nábytku – interiérového vybavenia pre potreby Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti – Výzva č. 8

Tento tendr je součásti DNS #11650/2020 Dodanie nábytku

Informace

ID zakázky
13627
Název zakázky
Dodanie nábytku – interiérového vybavenia pre potreby Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti – Výzva č. 8
Číslo spisu VZ
11650/2020-008
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 760,00 EUR
Hlavní CPV kód
39100000-3 - Nábytek
Doplňující CPV kód
39130000-2 - Kancelářský nábytek
39110000-6 - Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
39120000-9 - Stoly, skříně, psací stoly a knihovny
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup nábytku pre potreby zariadenia troch kancelárií Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v rámci projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“, ktorý je financovaný európskou komisiou. Všetky náklady na dopravu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Kancelárie budú zriadené v obci Halič, Vinica a v meste Banská Štiavnica. Počet a druh nábytku je dimenzovaný na tri kancelárie a šesť zamestnancov (dvaja zamestnanci na kanceláriu).

Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii presne nešpecifikuje farebný odtieň kancelárskeho nábytku, avšak požaduje jednotnosť farebného prevedenia nábytku v kancelárii v štandardných odtieňoch hnedej, sivej a podobne (napr. dub, buk a podobne). Nábytok môže byť dodaný v demonte.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č. 4 – Technická špecifikácia ponúkaného tovaru, týchto súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.08.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty