Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.07.2020 12:06

Karta DNS #11650/2020
Dodanie nábytku

Informace

ID zakázky
7064
Název zakázky
Dodanie nábytku
Číslo spisu VZ
11650/2020
Evidenční číslo zakázky
12761 - MUT
Číslo oznámení z TED
2020/S 067-158990
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
4 200 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
39100000-3 - Nábytek
Doplňující CPV kód
39110000-6 - Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
39120000-9 - Stoly, skříně, psací stoly a knihovny
39130000-2 - Kancelářský nábytek
39140000-5 - Domácí nábytek
39143110-0 - Postele, ložní prádlo a speciální čalounění
39150000-8 - Různý nábytek a vybavení
39160000-1 - Školní nábytek
39170000-4 - Nábytek používaný v obchodech
39180000-7 - Laboratorní nábytek
39190000-0 - Tapetový papír a ostatní krycí materiály
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým je interiérové vybavenie - nábytky a s tým súvisiace služby. Jedná sa o nábytok, ktorý bude umiestnený predovšetkým v kancelárskych priestoroch, v priestoroch škôl (triedy, kabinety, školské jedálne), školských internátov, kultúrnych zariadení (knižnice, divadlá) a sociálnych zariadení (domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb) a iné.

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 391 - Nábytok uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
04.05.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2025 23:59:59

Centrální zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty