Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.08.2022 01:16

Karta zakázky #MAR 6/2021-002
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislav

Informace

ID zakázky
13639
Název zakázky
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislav
Číslo spisu VZ
MAR 6/2021-002
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
500,00 EUR
Hlavní CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
Doplňující CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71320000-7 - Technické projektování
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71330000-0 - Různé technické služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislave, ktorý rieši:
- vybudovanie stojiska 5 ks zapustených kontajnerov s objemom 3 m3 a 2 ks vizuálne prispôsobených zberných nádob s objemom do 0,2 m3. Spracovanie s možnosťou zámeny 1 ks zapusteného kontajnera s objemom 3 m3 za 1 ks zapusteného kontajnera s objemom 5 m3,
- stojisko bude vybudované na mestskom pozemku v správe verejného obstarávateľa, na zelenej ploche pri komunikácií mimo inžinierskych sietí,
- rozsah zastavanej plochy maximálne 25 m 2, umiestnenie kontajnerov v jednej línií popri komunikácií,
- predpokladaný rozsah je 10 človekohodín projekčných prác

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Plnenie na základe objednávky

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.08.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty