Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 05:59

Karta DNS #MAR 6/2021
DNS Architektonické a inžinierske služby

Informace

ID zakázky
11568
Název zakázky
DNS Architektonické a inžinierske služby
Číslo spisu VZ
MAR 6/2021
Evidenční číslo zakázky
v,č. 89/2021, 19307 - WYS
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
185 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
Doplňující CPV kód
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71320000-7 - Technické projektování
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71330000-0 - Různé technické služby
71336000-2 - Služby technické podpory
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Základným východiskom je kategorizácia a maximálny rozsah požadovaných služieb:
I. kategória, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby, rozsah max. 580 hodín, architektonické služby,
II. kategória, veľmi náročné koncepčné služby, rozsah max. 2 000 hodín, architektonické a inžinierske služby,
III. kategória, náročné služby rozsah max. 1 200 hodín, inžinierske služby,
IV. kategória, menej náročné služby rozsah max. 2 000 hodín, inžinierske služby,

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.
Verejný obstarávateľ bude požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť riešiť v jednotlivých výzvach v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmlúv.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
17.05.2021 11:00:00
Plánované otevírání žádostí
17.05.2021 11:30:00
Dodatočný termín na predkladanie žiadostí -Trvanie DNS
17.05.2024 16:00:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Zakázky