Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 11:59

Karta zakázky #02/2021/2603
Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Strážske – frakcia 32-63, 63-125 – časť A - výzva č. 2/2021

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
14097
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Strážske – frakcia 32-63, 63-125 – časť A - výzva č. 2/2021
Číslo spisu VZ
02/2021/2603
Evidenční číslo zakázky
071/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 818,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre OZ Sobrance, LS Strážske bez dopravy – frakcia 32-63 mm, množstvo 48 ton, frakcia 63-125 mm, množstvo 188 ton.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2021 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.09.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Sobrance
Adresa
Kúpeľská 69
Sobrance
073 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Marián Sejna
marian.sejna@lesy.sk
+421 918333845

Dokumenty