Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 03:50

Karta veřejné zakázky #Z21054
Nákup finišeru

Informace

ID zakázky
14231
Název zakázky
Nákup finišeru
Číslo spisu VZ
Z21054
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 700 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
43312000-3 - Stroje pro úpravu silničního povrchu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem Veřejné zakázky je nákup finišeru dle závazné Specifikace v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Zadavatel nepožaduje dodání nového stroje, ale výslovně připouští dodání stroje použitého.

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je nákup finišeru dle závazné Specifikace v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Zadavatel nepožaduje dodání nového stroje, ale výslovně připouští dodání stroje použitého.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.09.2021 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@silnicelk.cz
+420 725691318

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.