Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 10:12

Karta zakázky #22/LS07/OZ23/2021
Nákup kameniva bez dopravy - zimný posyp, časť A- OZ Prešov, LS Široké - výzva č. 22

Komunikace